Kupffer, Julius (1837-1915)

BBLD ID: GND1193645999 , GND ID: 1193645999 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.)

Genealogie

* 1837-07-16

OO 1869 Molly Stamm (* 1849 Falkenau);

K.:

  1. Kupffer, Karl* Reinhold (1872-1935)
  2. Kupffer, Eduard (1873-1919)

Haupteintrag

Dr. med., Arzt, seit 1879 in Kurland; AAKUD: a. KurL, med. 58—63, 66—68, Arzt 1871 — 79 Fabrikarzt im Chotinschen Kreise (Bessarabien), 1879 bis 1883 Landarzt in Kurl. (Rudbahren), seit 1883 Arzt zu Griewa bei Dünaburg.

Nachweise

  1. DBBL: S. 431
  2. AAKUD (1889): 6851

Datenbank

  1. GENI: 6000000025707824164

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1193645999