BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Eichwald, Eduard Georg (1839-1889)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Johann Karl Eduard E.

Geschlecht: männlich

Haupteintrag

in St. Petersburg Leibarzt d. Gfstn. Helene (1865-73), o. Prof. an d. Med.-Chir., bzw. Mil.-Med. Akad., Mitgl. d. Medizinalrats, d. Konseils b. Min. f. Volksaufklärung, d. Konseils d. Anstalten d. Gfstn. Helene, 1883-86 Medizinalinsp. d. Ressorts d. Institutionen d. Kaiserin Marie, Gründer u. 1885-89 Dir. d. Klin. Inst. z. Gedenken an d. Gfstn. Helene

Nachweise

  1. DBBL: S. 184

RBS; BLÄ 2,391; Amburger, Behörden

IDs

    1. BBLD: GND116418281
    2. GND: 116418281
    1. DRW: 30241