BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Girgensohn, Paul Julius Thomas* (1851-1914)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Hermann G.

Geschlecht: männlich

* 1851-10-04 St. Petersburg
+ 1914-12-08 Riga

OO Anna Schonert

K.:

  1. Girgensohn, Herbert* Hermann Johannes (1887-1963)

Haupteintrag

Pastor, seit 1890 Oberpastor an d. St Jakobi-Kirche u. später Stadtpropst in Riga; AAKUD: a. Petersb., geb. 4. Oct 1851, theol. 71—76, Cand. Setzte seine Studien in Erlangen fort, 1879—84 Oberlehrer am Privat-Gymnas. zu Dorpat, seit 1885 Prediger zu Wolmar-Weidenhof.

Nachweise

  1. DBBL: S. 244

Alb. Liv. #695; Ottow/Lenz #561

IDs

    1. BBLD: GND1043671595
    2. GND: 1043671595
    1. ASAD: 8998
    2. GENI: 6000000029264767331