Schiefner, Franz Anton (v.)

♂, Bibliothekar, Ethnograph, Linguist

* Reval 1817-06-06
† St. Petersburg 1879-11-04

Genealogie

V.: Franz Andreas S., aus Böhmen, Glashändler; M.: Katharina, geb. Schneider; ⚭ 1849 Rosa ... (Österreicherin).

Kinder

Meinhard (v.) S. (1856-19 ... ), russ. GenLt., Artill.-Insp. d. III. Kaukas. A. K. (1914)

Leben

1831-36 Domschule in Reval. 1836-40 stud. jur. an d. Univ. in St. Petersburg, Cand. jur. - 1840-42 in Berlin. In St. Petersburg 1843-52 Oberlehrer d. alten Sprachen am 1. Gymn., seit 1848 Kustos d. 2. Abt. d. Bibliothek, 1852-54 Adjkt. f. tibetan. Sprache u. seit 1854 a. o. Akademiker, 1856-78 Dir. d. Ethnograph, Museums, 1863-79 Dir. d. 2. Abt. d. Bibliothek d. Akad. d. Wiss., 1860-73 zugl. Prof. d. klass. Sprachen an d. Röm.-Kath. Geistl. Akad.; WStRat. Korresp. Mitgl. d. GGuA Riga (1851), d. Preuß. Akad. d. Wiss. (1858) u. d. Gel. Estn. Ges., Dorpat

Bibliographie

Winkelmann; Russ. Revue 16 (1880), 111 ff

Nachweise

DBBL: S. 674

Adelheim, Rev. Ahnentaf., 68; Kirchner, Domschul-Alb.; RBS; EBL, T (A. Annist); Ural-Altaische Forschungen 27 (1955), 17190 (A. Angyal); Amburger, Kult. Bez.; ders., Mitglieder, 127; Biermann/Dunken, 103; Nekr.: Russ. Revue 16 (1880), 105-18 (F. Wiedemann); → Blumfeldt/Loone