Rosen, Johann* Gustav Frh. v. (1797-1872)

Entitätstyp: Mensch

ID

    1. BBLD: GND13925157X (Suche in: 'Haupteintrag')
    2. GND: 13925157X

Genealogie

V.: Gustav Friedrich Frh. v. R., a. Palloper, Pfandbes. v. Karstemois, russ. Oberst

M.: Benedikte, geb. Gfn. v. Sievers a. d. H. Ropkoy (Livl.)

Geschlecht: männlich

* 1797-01-06 Palloper (Livl.)
+ 1872-10-01 Gr. Roop (Livl.)

OO Warschau 1829-01-20 Alexandrine Kisiel.

K.:

  1. Rosen, Friedrich Frh. v. (1833-1893)

Rolle

Offizier

Haupteintrag

Im russ. 2. Kad.-Korps, 1814 Fähnr.; 1831 Oberst d. Art., 1834-38 Kdr. d. 2. Garde-Art.-Brig., 1839 GenMaj., 1839-53 Chef d. (Michael) Art.-Schule, 1848 GenLt., 1856 Insp. u. Mitgl. d. Konseils d. Mil.-Lehranst., 1862 als Gen. d. Art. verabschiedet. Seit 1856 Bes. v. Schl. Gr. Roop (seit 1866 Fideikommiß)

Porträts

GHA

Nachweise

  1. DBBL: S. 647

GHBR Livl. 2, 1105, 1123; GHA, Fr A 2, 425; Stryk 2, 180 f.; RBS; Potockij, Istorija gvard. art., 366; Pam. kn. 1856 ff.; Amburger, Behörden