BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Mirbach, Ernst Johann Heinrich* Carl v. (1763-1819)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Carl v. M.

M.: Charlotta Wilh. Henr., geb. Gfn. Tottleben, + 1766

Geschlecht: männlich

* 1763
+ 1819-02-27 Laukozeem (Lit.)

OO 1799 (?) Anna Dorothea (Doris) zum Berge a. d. H. Medden (Kurl.);

K.:

  1. Buttlar, Amalie Eberhardine Charlotte Emma v., geb. v. Mirbach (1800-1874)

Haupteintrag

Preuß. Lt. a. D. - Bes. v. Laukozeem. 1794 gegen s. Willen unter d. Titel GenLt (Gen-Insp. ?) Anführer d. poln. Konföderierten auf i. Zuge durch Kurland. Besetzte Libau. Erklärte d. Beitritt d. Hzgt. Kurland zur Konföderation. Erließ in Libau am 28. 6. e. Adresse an d. kurl. Bauern u. am 5. 7. gedr. Manifeste an d. Bauern u. alle Einwohner

Nachweise

  1. DBBL: S. 524

FamGesch., 42; GHBR Kurl. 1, 550, 562; Seraphim, Kurl., 343; → Winkelmann Nr. 9294, 9298

IDs

    1. BBLD: GND138389365
    2. GND: 138389365