Mirbach, Ernst Johann Heinrich* Carl v. (1763-1819)

BBLD ID: GND138389365 , GND: 138389365 , Mensch (männl.) , Offizier

Genealogie

V.: Carl v. M.

M.: Charlotta Wilh. Henr., geb. Gfn. Tottleben, + 1766

* 1763
+ 1819-02-27 Laukozeem (Lit.)

OO 1799 (?) Anna Dorothea (Doris) zum Berge a. d. H. Medden (Kurl.);

Haupteintrag

Preuß. Lt. a. D. - Bes. v. Laukozeem. 1794 gegen s. Willen unter d. Titel GenLt (Gen-Insp. ?) Anführer d. poln. Konföderierten auf i. Zuge durch Kurland. Besetzte Libau. Erklärte d. Beitritt d. Hzgt. Kurland zur Konföderation. Erließ in Libau am 28. 6. e. Adresse an d. kurl. Bauern u. am 5. 7. gedr. Manifeste an d. Bauern u. alle Einwohner

Nachweise

  1. DBBL: S. 524

FamGesch., 42; GHBR Kurl. 1, 550, 562; Seraphim, Kurl., 343; → Winkelmann Nr. 9294, 9298

Datenbank

  1. GENI: 6000000026175553108

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND138389365