ZZ/Fam, Tiesenhausen, v.

GND131409859,

Haupteintrag

Niedersächs. uradl. Geschlecht, seit 1210 in Livland, 1375 u. 1417 röm. Kaiserl. Haus- u. Tafelgenossen, 1654 schwed. Frh. „zu Erla“, 1759 röm. Reichsgf., 1854 u. 1862 russ. Bar., 1747 livl., 1745 estl., 1631 u. 1801 kurl., auch ösel. Indigenat

Nachweise

DBBL: S. 795

GHA, Fr A 4, 383 ff., G A 2, 470 ff. u. 4, 484 ff.; GH Estl. 1, 391 ff., 4, 48; GH Ösel, 598 ff

Datenbank

  1. GND: 131409859