Bernewitz, Ernst (1849-1918)

BBLD ID: GND1200211278 , GND ID: 1200211278 [d-nb.info, viaf.org]

Eintragstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Hans Friedrich B.

* 1849-12-06

K.:

  1. Bernewitz, Elsa (1880-1962)

Haupteintrag

Pastor, seit 1885 Oberpastor an d. St. Johannis-Kirche in Riga; AAKUD: a. KurL, theol. 69—75, grad. Stud. War Hauslehrer in Warwen (KurL), 1877 Pastor-Adj. zu Irben, 1877—85 Prediger zu Muischezeem in KurL, seit 1885 Oberpastor an der Johannis-Kirche in Riga.

Nachweise

  1. DBBL: S. 61
  2. AAKUD (1889): 8641

Alb. Theol. Ver. #44; Alb. Cur. #1047

Datenbank

  1. GENI: 6000000024510743174

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1200211278