Rutenberg, Alexander* Engelbrecht v. Orgies gen. (1750-1818)

BBLD ID: GND1196055580 , GND ID: 1196055580

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Christoph Georg v. R., a. Ilsenberg (Kurl.)

M.: Gertrude Helene, geb. v. Taube a. d. H. Herbergen (Kurl.)

* 1750-09-08
+ 1818-07-08

ledig.

Rolle

Richter

Haupteintrag

Franz. OberstLt. im Rgt. Elsaß. 1796-97 Präs. d. Oberrechtspflege in peinl. Sachen in Mitau. 1798-1818 Mitauscher Mannrichter

Porträts

Silh., früher im Fam.-Bes

Nachweise

  1. DBBL: S. 658

GHBR Kurl. 2, 683; Kurl. Ritt. XVI/5. P.: Silh., früher im Fam.-Bes

Datenbank

  1. GENI: 6000000082954048825

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1196055580