Reibnitz, Carl Stanislaus v. (1782-1843)

Entitätstyp: Mensch

ID

    1. BBLD: GND1196048444 (Suche in: 'Haupteintrag')
    2. GND: 1196048444
    1. EADB: 75327

Genealogie

V.: Stanislaus v. R., poln. OberstLt., Flügeladj. d. Kgs., a. Chrzanów b. Sluck, Senior d. Kr. Sluck, + 1787

M.: Luise, geb. v. Knabenau, aus Kurland

Geschlecht: männlich

* 1782-06-18
+ 1843-10-15 St. Petersburg

OO Demmen (Kurl.) 1817-03-07 Apollonia v. Freytag. gen. Löringhoff.

Rolle

Offizier

Haupteintrag

1798 russ. Offz., 1813 Oberst d. Tobolsk. Inf.-Rgt. (Pour le mérite). 1816 Kdr. d. 4. JägerRgt., 1819 GenMaj., 1829 GenLt., Kdr. d. 25., dann d. 12. Inf.-Div.; 1840-43 Kdr. d. abgeteilten Korps d. Inneren Bewachung u. Mitgl. d. Kriegskonseils, Gen. d. Inf. - 1817 kurl. Indigenat. Bes. v. Demmen, Gartensee u. Grenzenthal (Kurl., seit 1830). Majoratsbes. v. Wolborz (Gouv. Kalisch; kais. Dotation 1838)

Nachweise

  1. DBBL: S. 616

GHBR Kurl. 1, 173, 176; GHA, A 4, 563; Per. nekr.; Lehmann, Pour le mérite 2,147; Spisok gen. 1843; Step./Grig. Nr. 3172