BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Ehden, Jacob Friedrich v.

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Philipp v. E., aus Pommern, Kammerjunker Hzg. Jakobs v. Kurland, + 1669

M.: Anna Sophie, geb. v. der Marwitz, Hofmeisterin d. Hzgn. Louise Charlotte, ⚰ 1675

Geschlecht: männlich

* ...
+ ...

OO Agnesa v. Medem a. d. H. Gr. Bercken (Kurl.).

Haupteintrag

Seit 1695 Bes. v. Pahzen (Kurl.). 1712 u. 1724 hzgl. Rat. 1718 kurl. Indigenat. 1718-28 (29?) Kirchenvisitator f. Semgallen. 1718 Landbotenmarschall. 1718-24 Landesbevollmächtigter. Trat 1724 wegen hohen Alters zurück

Nachweise

  1. DBBL: S. 184

Kurl. Ritt. XVI/5

IDs

    1. BBLD: GND1195659687
    2. GND: 1195659687