Bruemmer, Adam Andreas Theodor* v. (1819-1889)

BBLD ID: GND1195509952 , GND: 1195509952 , Mensch (männl.) , Marineoffizier

Genealogie

V.: Jakob Georg Friedrich v. B., Lt., a. Sail u. Restfer (Livl.)

M.: Anna Charlotte Juliane, geb. v. Rennenkampf a. d. H. Wack (Estl.)

* 1819-04-17 Sall (Estl.)
+ 1889-09-08 St. Petersburg

OO Katharina Lambert d'Ansay.

Haupteintrag

Seekadettenkorps in St. Petersburg, 1837 Offz. d. Ostseeflotte. Führte 1858 e. neue Schraubenkorvette um d. Erde an d. Amurmündung. 1871 Kontreadm. u. jüng. Flaggmann d. Ostseeflotte, 1881 Vizeadm., 1885 a la suite der Flotte (z. D.)

Nachweise

  1. DBBL: S. 111

GHBR Livl. 1, 352; RBS; OMS 9, 309; H. v. Bruemmer, Chronik des Geschlechts derer v. B. (1907), 172 f

Datenbank

  1. GENI: 6000000026229420920

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195509952