Bruemmer, Adam Andreas Theodor* v. (1819-1889)

GND1195509952, ♂, Marineoffizier

Genealogie

V.: Jakob Georg Friedrich v. B., Lt., a. Sail u. Restfer (Livl.)

M.: Anna Charlotte Juliane, geb. v. Rennenkampf a. d. H. Wack (Estl.)

* 1819-04-17 Sall (Estl.)
+ 1889-09-08 St. Petersburg

OO Katharina Lambert d'Ansay.

Haupteintrag

Seekadettenkorps in St. Petersburg, 1837 Offz. d. Ostseeflotte. Führte 1858 e. neue Schraubenkorvette um d. Erde an d. Amurmündung. 1871 Kontreadm. u. jüng. Flaggmann d. Ostseeflotte, 1881 Vizeadm., 1885 a la suite der Flotte (z. D.)

Nachweise

DBBL: S. 111

GH Livl. 1, 352; RBS; OMS 9, 309; H. v. Bruemmer, Chronik des Geschlechts derer v. B. (1907), 172 f

Datenbank

  1. GND: 1195509952
  2. Geni: 6000000026229420920
  3. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195509952