BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Behr, Ulrich v. (-1722)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Hermann Friedrich v. B.

M.: Anna, geb. v. Fircks, a. Blansgaard (Schleswig)

Geschlecht: männlich

* ca. 1654
+ 1722-11-15 Ugahlen (Kurl.)

OO I Edwahlen 1688-10-04 Juliane v. Kettler;
OO II ca. 1706 Anna Elisabeth v. Sacken a. d. H. Kalwen (Kurl.).

Haupteintrag

1676 stud. in Leiden. OberstLt. - 1698 pilt. Hptm. in Neuhausen. 1705 pilt. Oberhptm. in Hasenpoth. 1715-17 (?) Kurl. Landmarschall. Bes. v. Edwahlen u. Terwenden, Pfandbes. v. Suhrs (Kurl.)

Nachweise

  1. DBBL: S. 38

GHBR Kurl. 2, 779; FamGesch., 94; Ungern-Sternberg 3, 318; Kurl. Ritt. XVI/5; Kurl. Güterchr. 1, 41; Böthführ, Livl., 178; Räder, Juristen; Tering #275

IDs

    1. BBLD: GND1195507240
    2. GND: 1195507240