BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Fircks, Carl v. (1667-)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Christopher v. F., a. Nurmhusen usw., Oberhptm. in Tuckum, Landmarschall

M.: Benigna, geb. v. Sacken a. d. H. Appricken (Kurl.), + 1684

Geschlecht: männlich

* 1667-11-16 Nurmhusen (Kurl.)
+ zw. 1746-03-22 u. 1747-03-09

OO Nurmhusen 1691-09-30 Gerdrute Margarethe v. Bistram a. d. H. Sehnjen (Kurl.), † 1734. Bes. v. Nurmhusen, Seheden u. Okten (seit 1697), Sehnjen u. Dubenalken (Kurl.).

Haupteintrag

1687 stud. in Jena. Ließ ca. 1704 d. ev.-luth. Kirche in Kalitten (Kurl.) neu aufführen. 1705 Obereinnehmer f. Kurland. 1712 Landesdelegierter an Hzg. Ferdinand in Danzig. 1713-17 Hptm. in Kandau. 1717-27 Oberhptm. in Goldingen. 1727-46 Oberburggraf in Mitau

Porträts

Ölgem.; Bildarchiv G. v. Krusenstiern

Nachweise

  1. DBBL: S. 215

GHBR Kurl. 1, 64; Kurl. Ritt. XVI/5; Kallmeyer/Otto, 168; Räder, Juristen; Tering #1734

IDs

    1. BBLD: GND1195366442
    2. GND: 1195366442