Saß, Otto Friedrich v. (1704-1798)

BBLD ID: GND1195364849 , GND ID: 1195364849 [d-nb.info, viaf.org]

Eintragstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Gideon v. S., a. Weesen u. Scheden (Kurl.), poln. Lt.

M.: Margarethe Gertrude, geb. v. Grotthuß a. d. H. Sehwitten (Kurl.)

* 1704-10-04
+ 1798-05-12 Ilmajen (Kurl.)

OO 1730-06-17 Beata v. Stromberg a. d. H. Wirben (Kurl.), † 1777. Bes. v. Scheden (seit 1731), Gr. Ilmajen u. Gr. Autz (Kurl.).

K.:

  1. Saß, Gideon Heinrich v. (1736-1808)
  2. Saß, Georg Reinhold v. (1741-1811)

Rolle

Landesbeamter

Haupteintrag

1732-35 kurl. Kirchenvisitator. 1734-58 Hptm. in Frauenburg. 1758-63 Oberhptm. in Tukkum. 1763-68 Landmarschall u. 1768-86 Oberburggraf in Mitau. Ließ sich v. O. H. v. der Howen s. Abdankung durch d. Kreierung d. Postens e. Oberforstmeisters mit e. Gage v. 1000 Talern f. s. 2. Sohn abkaufen

Nachweise

  1. DBBL: S. 671

GHBR Kurl. 1, 612, 623; Räder, Juristen; Kurl. Güterohr. 1, 76; N.F. 1, 179; Seraphim, Kurl., 318; Kurl. Ritt. XVI/5

Datenbank

  1. GENI: 6000000076692152241

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195364849