BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Grotthuß, Johann Gebhard v. (1716-1771)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Gebhard Johann v. G.

M.: Charlotte Agnesa, geb. v. Müllenheim

Geschlecht: männlich

* 1716-11-17
+ 1771-03-16

OO Mitau 1743-05-03 Alexandrina Dorothea v. den Brincken (T. v. → Ewald Heinrich v. d. B.).

K.:

  1. Grotthuß, Ewald Dietrich v. (1751-1786)
  2. Grotthuss, Johann Ulrich v. (1753-1815)

Haupteintrag

Russ. Kptn. - 1742-67 Bes. v. Gr.-Berken (Kurl.), später Bes. v. Podollen u. Schönewald (Pr.) u. Wilkajen (Kurl.). 1763-65 kurl. Landesbevollmächtigter

Werke

2 polit. Broschüren. B.: R/N

Bibliografie

R/N

Porträts

v. Schorer (1768), früher in Gr. Platon (Kurl.)

Nachweise

  1. DBBL: S. 267

GHA, Fr A 6, 203; Kurl. Ritt. XVI/5; R/N 2,130 u. Nachm; Kurl. Güterchr. 1, 112

IDs

    1. BBLD: GND119436506X
    2. GND: 119436506X