Dücker, Richard* Friedrich Gustav v. (1847-1939)

BBLD ID: GND1194052576 , GND ID: 1194052576 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Marineoffizier

Genealogie

V.: Robert Gotthard v. D., russ. Lt. d. Flotte

M.: Adelheid, geb. Printz, aus Hapsal

* 1847-08-14 St. Petersburg
+ 1939-09 Montauban (Frankr.)

OO St. Petersburg 1884-12-11 Adelaide Marie v. Klemm (T. v. → Oskar v. K.).

Haupteintrag

Seekadettenkorps in St. Petersburg. 1867 Offz., 1885 Kptn. IL R., 1891 Kdt. e. Kreuzers, 1896 Konteradm., 1898 Präses d. Kommission f. Artillerieversuche, 1900 Chef d. Minenlehrabt., 1902 jüng. Flaggmann d. Balt. Flotte. 1903 als Vizeadm. Vorsitz. in d. Verwaltung d. Balt. Schiffswerft. 1908 als Adm. verabschiedet

Nachweise

  1. DBBL: S. 176

GHBR Estl. 1,676; Adelheim, Balt. Totenschau 1, 88; Spisok čin. flota 1899 1, 154; Pam. kn. 1904-08

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 3448
  2. GENI: 6000000011399481981

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1194052576