Dücker, Richard* Friedrich Gustav v. (1847-1939)

GND1194052576, ♂, Marineoffizier

* 1847-08-14 St. Petersburg
+ 1939-09 Montauban (Frankr.)

Genealogie

V.: Robert Gotthard v. D., russ. Lt. d. Flotte

M.: Adelheid, geb. Printz, aus Hapsal

OO St. Petersburg 1884-12-11 Adelaide Marie v. Klemm (T. v. → Oskar v. K.).

Haupteintrag

Seekadettenkorps in St. Petersburg. 1867 Offz., 1885 Kptn. IL R., 1891 Kdt. e. Kreuzers, 1896 Konteradm., 1898 Präses d. Kommission f. Artillerieversuche, 1900 Chef d. Minenlehrabt., 1902 jüng. Flaggmann d. Balt. Flotte. 1903 als Vizeadm. Vorsitz. in d. Verwaltung d. Balt. Schiffswerft. 1908 als Adm. verabschiedet

Nachweise

DBBL: S. 176

GH Estl. 1,676; Adelheim, Balt. Totenschau 1, 88; Spisok čin. flota 1899 1, 154; Pam. kn. 1904-08

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 3448
  2. GND: 1194052576
  3. Geni: 6000000011399481981