ZZ/Fam, Buxhoeveden (Buxhoewden) v.

GND118665677,

Haupteintrag

Niedersächs. uradl. Geschlecht, seit d. 13. Jh. in Livland. 1741 ösel., 1745 estl. u. 1747 livl. Indigenat. 1861 russ. Bar., 1795 preuß. u. 1797 russ. Gf.

Nachweise

DBBL: S. 136

GH Ösel, 54 ff., 665; GM Estl. 1, 20 ff., 4, 11; GHA, Fr A 6, 40 ff.; GHA, G A 2, 75 ff.; Familiengesch. B., bearb. v. Bar. H. A. v. Buxhoeveden (2 Bde., Hamburg 1962 u. 1965)

Datenbank

  1. GND: 118665677
  2. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND118665677