Koskull, Peter* Johann Bar. v. K. (1786-1852)

BBLD ID: GND1183494688 , GND ID: 1183494688 [d-nb.info, viaf.org]

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Johann Wilhelm v. K., preuß. Lt., Pächter v. Rawen (Kurl.), + 1797

M.: Natalie, geb. v. Essen

* 1786-01-26 Mitau
+ 1852-11-27 St. Petersburg

OO St. Petersburg 1817-04-30 Aleksandra Puŝina;

Rolle

Offizier

Haupteintrag

Seit 1794 b. d. Gatčina-Truppe Gfst. Pauls eingeschrieben, 1802 im aktiven Dienst b. d. Garde zu Pferde. 1812 als Rittm. im Felde (1814 Pour le mérite). 1817 Oberst, 1819-34 Kdr. d. Garde-Kürass.-Rgt., 1826 Flügeladj., dann GenMaj., 1834 Kdr. d. 1. Kürass.-Div., 1835 GenLt., 1845-52 Insp. d. Res.-Garde-Kav

Nachweise

  1. DBBL: S. 409

GHBR Kurl. 1, 339; RBS; Svita, Nikolai I., Beil., 291; Spisok gen. 1843; Lehmann, Pour le mérite), 2, 314

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1183494688