Rennenkampff, Alexander Edler v.

GND1166316203, ♂, Landrat

* 1787
+ 1869

Genealogie

V.: Paul Reinhold v. R.

Haupteintrag

Bes. v. Kürbelshof, Alt-Pigant u. Uelzen (Livl.); 1835-60 livl. Landrat, erhielt 1860 e. Ehrensessel im Landratskollegium;

Nachweise

DBBL: S. 619 → Rennenkampff, Paul Reinh. Edler v.