Glasenapp, Sergej v. (1848-1937)

0000000109864954, ♂,

* 1848
+ 1937

Genealogie

V.: Johann Paul Alexander v. G. 1818-1882

Nachweise

DBBL: S. 248Glasenapp, Gottlieb v.