Meyendorff, Ernst Willibald Georg Frh. v.

♂, Diplomat

* Stuttgart 1836-06-01
† Rom 1902-01-24

DBBL: S. 511

Leben

V.: → Peter Frh. v. M.; M.: Sophie, geb. Gfn. Buol-Schauenstein; ledig. Seit 1857 im russ. diplomat. Dienst, Leg.-Sekr. in Berlin. In Rom Leg.-Sekr., 1886 Leg.-Rat, dann Botschaftsrat. 1880 Kammerherr. 1886 WStRat. 1896-99 Gesandter in Lissabon. 1898 Hofmeister d. Kais. Hofes

Nachweise

GH Livl. 1, 529; Istorija min. inost. del (1902), Anh. S. 17; Annuaire dipl. 1886, 358, 368; Spisok gr. čin. 1894; Amburger, Behörden