Manteuffel gen. Szöge, Christoph Levin v.

♂, Landespolitiker

* 1725-12-10
† 1802-06-17

DBBL: S. 486

Leben

V.: Christoph Friedrich v. M.-S., a. Platon u. Blankenfeld (Kurl.); M.: Luise Katharina, geb. v. der Brüggen a. d. H. Schwirkaln (Kurl.); ⚭ I Christine v. Grotthuß a. d. H. Gr. Bersteln (Kurl.); ⚭ II (1753) Dorothea Elisabeth v. Fircks a. d. H. Nurmhusen (Kurt.). 1743 stud. in Jena. Bes. v. Platon u. Blankenfeld (-1791), Arrendebes. v. Billenhof (Kurl.). 1756 u. 1758 „Korrespondent“ d. Ritterschaft. 1756, 1757, 1768 u. 1769 Landbotenmarschall. 1769-73 kurl. Landesbevollmächtigter, dann mehrmals Deleg. d. Ritterschaft in Warschau. Gegner e. bedingungslosen Kapitulation Kurlands unter Rußland. D. 1. Meister vom Stuhl d. 1754 in Mitau gegr. Freimaurerloge „Zu den drei gekrönten Schwertern“

Nachweise

GH Kurl. 1, 359 u. 369; Kurl. Ritt. XVI/5; Heyking, Aus Polens..., 182 f.; Seraphim, Kurl., 259, 307; Mit. Kal. 1865, 53

Porträts

Ölgem., FamGesch.; Bildarchiv G. v. Krusenstjern