Wenig, Karl Gottlieb

♂, Maler

* Reval 1830-02-14
† St. Petersburg 1908-01-24

DBBL: S. 857

Genealogie

V.: Gottl. Friedrich W., Musiker u. Organist an d. St. Nikolai-Kirche; M.: Emilie Agathe, geb. Faberge; ⚭?

Leben

1844-53 Akad. d. Künste in St. Petersburg (2 gold. Medaillen), Schüler v. F. Bruni. 1854-61 Stipendiat d. Akad. in Rom, schloß sich Overbeck u. Cornelius an, 1860 „Akademiker“. Maler in St. Petersburg, erteilte Kunstunterricht, 1869-88 Adjkt.-Prof. u. 1888-94 Prof. d. Akad. d. Künste. WStRat

Werke

Porträts; Szenen aus d. russ. Gesch., → Neumann, Lex

Nachweise

Neumann, Balt. Maler, 108-11; ders., Lex., 168; Bulgakov; Kondakov; Thieme/ Becker 35, 376