Tiesenhausen, Paul Bar. v.

♂, Maler

* Itfer (Estl.) 1836-12-29
† München 1876-11-24

DBBL: S. 798

Leben

V.: Hermann Bar. v. T., a. Itfer, estl. Ritterschaftssekr., Kreisdeput., Kreisrichter in Wierland; M.: Magdalena, geb. v. Vietinghoff a. d. H. Kechtel (Estl.); ⚭ I 1867 Mary Jencken, † 1870; ⚭ II St. Petersburg 26. 11. 1870 Nina v. Schulmann (⚭ II Rom ... Ettore Marquese Carlandi). Domschule in Reval -1854. Nahm am Krimkrieg teil, als Garde-Lt. verabschiedet. Seit 1859 an d. Akad. d. Künste in München (b. K. Millner u. seit 1869 b. A. Lier). 1875 Akademiker d. Akad. d. Künste in St. Petersburg

Werke

Landschaften u. Seestücke, vor allem d. Ostsee u. d. bayr. Seen; z. T. in Museen in Graz, Stuttgart, Hamburg u. Riga

Nachweise

GH Estl. 1, 401; GHA, Fr A 4,393; ADB 38, 289 f. (H. A. Lier); Boetticher, Malerwerke II/2; Neumann, Balt. Maler, 152 f.; ders., Lex., 160; Thieme/Becker 33, 163