Schwengelm, Georg Otto Andreas v. (1799-1857)

♂, Offizier

* 1799-01-22 Kunda (Estl.)
+ 1857-08-14 St. Petersburg

Genealogie

V.: Peter Jakob v. S., a. Kunda, estl. Rittersch.Sekr.

M.: Eleonore, geb. v. Krüdener

OO 1824-06-06 Alexandrine v. Krüdener.

Haupteintrag

Im russ. Militär, Oberst, 1843-57 Dir. d. Forstinst. u. Insp. d. Försterkorps, GenMaj

Nachweise

DBBL: S. 717

GH Estl. 2,257; Pam. kn. 1843-57; Amburger, Behörden