Schwabe, Johann Alexander* Gottlieb (1818-1872)

♂, Schlachten-, Tiermaler

* 1818-09-14 Riga
+ 1872-05-30 Reval

Genealogie

V.: Peter Christian S., Schuhmacher

M.: Anna Christina, geb. Witt

OO Ottilie de Wirt.

Haupteintrag

In St. Petersburg seit 1841 an d. Akad. d. Künste (b. Sauerweid). Hofmaler. 1850 „Akademiker“ u. 1861 „Prof.“ d. Akad. d. Künste

Werke

Pferde- u. Hundebilder, Jagdszenen, milit. Szenen; z. gr. Teil in kais. Schlössern u. russ. Museen

Porträts

Neumann, Balt. Maler

Nachweise

DBBL: S. 709

Neumann, Balt. Maler, 100 f.; ders., Lex., 145; RBS; Kondakov 2,221; Panč. 4, 257;“ Thieme/Becker 30, 349; Kb. Riga St. Petri