Salemann, Robert Johann

♂, Bildhauer

* Reval 1813-06-16
† St. Petersburg 1874-09-12

Genealogie

V.: → Karl Johann S.; M.: Anna Dorothea, geb. Lütkens; ⚭ Dorothea Boell.

Kinder

Hugo S. (1859-...), Bildhauer in St. Petersburg, 1896 Prof

Leben

Stud. d. Bildhauerkunst 1833-36 an d. Akad. d. Künste in Dresden (b. E. Rietschel) u. 1836-38 an d. Akad. d. Künste in St. Petersburg. 183840 in München (im Atelier Schwanthaler), dann Studien in Rom. Seit 1842 in St. Petersburg, 1843 „freier Künstler“, 1858 „Akademiker“ u. 1868 Prof.-Titel d. Akad. d. Künste. 1863 russ. Adels- u. Wappendiplom

Werke

→ Neumann, Lex

Porträts

Neumann, Balt. Maler

Nachweise

DBBL: S. 663

FamGesch., 49 f.; Neumann, Balt. Maler, 79 f.; ders., Lex., 131; Thieme/Becker 29, 339; RBS; Bulgakov; Grabar' 5, 353 ff.; Kondakov 2, 253