Osten-Sacken, Karl Magnus v. der, seit 1797 Gf.

♂, Wirkl. Geheimrat

* Cölljall (Ösel) 1733-04-06
† Kirna (Estl.) 1808-01-24

DBBL: S. 566

Leben

V.: Johann Gustav v. d. O.-S., a. Kaunispäh, Cölljall usw., ösel. Landrat; M.: Hedwig Beata, geb. v. Nolcken a. d. H. Hasik (Ösel); ledig. Beamter d. Koll. d. Ausw. Angel. in St. Petersburg. 1761-73 Erzieher d. Gfst. Paul. 1773-75 Zeremonienmeister. 1775-84 russ. Gesandter in Dänemark. 1784-97 Erzieher d. Gfst. Konstantin. 1797 WGehRat u. russ. Gf. (Vladimir-O. 2. KI.)

Nachweise

GH Ösel, 255, u. Nachtr.; FamGesch., 156; Nord. Misc. 20/21, 151; RBS; Körber, Ösel 1, 173; C. H. L. Gf. v. der Osten-Sacken, Biogr. Skizze d. Kais. Russ. geb. R. Gf. C. M. v. d. O. gen. S., in: Arensb. Wochenbl. 1876 Nr. 11; Inland 1846, 216; Amburger, Behörden