Medem, Nikolai Bar. v. (1867-1918)

♂,

Genealogie

V.: Nikolai Bar. v. (1834-1899)

Haupteintrag

Bes. v. Bereski, Gouv. v. Pleskau u. später v. St. Petersburg, Kammerherr u. Senator

Nachweise

DBBL: S. 500