Kruedener, Karl Friedrich Platon v., seit 1855 Bar.

♂, Landrat

* 1810-01-07
† 1874-12-28

DBBL: S. 418

Leben

V.: Karl v. K., russ. Major; M.: Natalie, geb. v. Baranoff; ledig. Bes. v. Tammist u. Neuhof (Livl.). 1856-60 Dir. d. Estn. Distriktsdirektion u. 1860-66 Oberdir. d. Livl. Adel. Güterkreditsoz., 1864-67 livl. Landrat

Nachweise

GH Livl. 1, 468; Engelhardt, Güterkreditsoz

Porträts

Krusenstjern