Koskull, Peter Johann Bar. v. K.

♂, Offizier

* Mitau 1786-01-26
† St. Petersburg 1852-11-27

Leben

V.: Johann Wilhelm v. K., preuß. Lt., Pächter v. Rawen (Kurl.), † 1797; M.: Natalie, geh. v. Essen; ⚭ St. Petersburg 30. 4. 1817 Alexandra Puščina. Seit 1794 b. d. Gatčina-Truppe Gfst. Pauls eingeschrieben, 1802 im aktiven Dienst b. d. Garde zu Pferde. 1812 als Rittm. im Felde (1814 Pour le mérite). 1817 Oberst, 1819-34 Kdr. d. Garde-Kürass.-Rgt., 1826 Flügeladj., dann GenMaj., 1834 Kdr. d. 1. Kürass.-Div., 1835 GenLt., 1845-52 Insp. d. Res.-Garde-Kav

Nachweise

DBBL: S. 409

GH Kurl. 1, 339; RBS; Svita, Nikolai I., Beil., 291; Spisok gen. 1843; Lehmann, Pour le mérite), 2, 314