ZZ/Fam, Klot, v., a. d. H. Heydenfeldt

Haupteintrag

Livl. Adelsgeschlecht, 1527 kais. Wappen u. 1557 kais. Adelsbestätigung. 1752 schwed. Frh. v. Klot, gen. Trautvetter, 1871 preuß. Gf. v. K. g. T. Andreas v. K. (1786-1868) a. d. H. Puikeln (Livl.), russ. GenMaj.;

Nachweise

DBBL: S. 388

GH Livl. 1, 89 ff.; GHA, G B 1, 233; Nachrichten über d. Fam. v. K. a. d. H. H. (o. O. 1956 ff.)

Datenbank

  1. GND: 1036910601
  2. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': Klot-Heydenfeldt