Huebbenet, Viktor (1862-)

♂,

* 1862

Genealogie

V.: Boris v. H.

Haupteintrag

Dr. med., 1904/05 Oberchirurg in Port Arthur, 1914 GehRat;

Nachweise

DBBL: S. 345 → Huebbenet, Adolf v.