Girard (de Soucanton)

♂,


DBBL: S. 242

Leben

D. Überlieferung nach franz. Adelsgeschlecht, im 18. Jh. in Reval. 1860 russ. Adelsbestätigung, 1862 russ. Bar. G. de Soucanton, 1865 u. 1876 estl. Indigenat.

Nachweise

GH Estl. 3, 105 ff.; 4, 14; Hansen, Stammtaf. 1, 56 ff