BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Eckmann, Karl Louis* Ewald Gustav Hermann (1832-1894)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Ulrich Theodor E., Revisor

Geschlecht: männlich

* 1832-01-07 Zabeln/Kurl.
+ 1894-04-14

OO Elise Rosenberger

K.:

 1. Eckmann, Louis* Karl Wilhelm (1866-1900)

Haupteintrag

AAKUD: a. Kurl., geb. 7. Jan. 1832, med. 53—57, Arzt 1859.1860—65 Arzt zu Zintenhof, 1865—70 Fabrikarzt zu Quellenstein (Livl.), seit 1870 Arzt in Dondangen (Kurl.).

Nachweise

Brennsohn (Kurl.) 144; Brennsohn (Livl.) 145

IDs

  1. BBLD: GND1279682884
  2. GND: 1279682884
  1. ASAD: 6013
  2. Alb. Cur. (1932): 757
  3. GENI: 6000000180774093825