BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Zwingmann, Johann Michael (1816-1893)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Gotthard Z.

M.: Johanna, geb. Zinck

Geschlecht: männlich

* 1816-11-04 Riga
+ 1893-10-20 Riga

OO I Emilie Julie Hoffmann;
OO II Anna Julie Hoffmann

Haupteintrag

AAKUD: Zwingmann, Joh. Mich., a. Livl., geb. 4. Nov. 1816, jur. 37—43, Cand. 1845—48 Translateur, 1848—52 Secretär, 1852—58 Obersecretär, 1858—66 Rath u. 1866—86 alt Rath der livl. Gouv.-Regierung; 1886 verabschiedet, lebt in Riga. Wirkl. St-R.

Nachweise

Alb. fr. Rig. #240

IDs

    1. BBLD: GND1239097786
    2. GND: 1239097786
    1. ASAD: 3723
    2. EADB: 81731