BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Bilterling, August Melchior (1806-1889)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Friedrich Heinrich Melchior B.

Geschlecht: männlich

OO 1842 Elis. v. Boetticher + 1867 (T. v.: Joh. v. B.)

K.:

 1. Bilterling, Carl (1849-1922)
 2. Bilterling, August (1854-1919)

Weitere: Tochter Marie (1844-1925) oo Hugo Czernay

Haupteintrag

AAKUD: Bilterling, Aug. Melchior, a. Kurl., geb. 14. Dec. 1806, theol. 25—28, grad. Stud. 1831—47 Pastor-Adj. u. 1847—86 Pre- diger zu Sahten in Kurl., auch 1851—86 Kandauscher Propst, 1881 Cons.-Rath; 1886 emeritirt, lebt bei Libau.

Nachweise

Kallmeyer/Otto 262

IDs

  1. BBLD: GND1230985743
  2. GND: 1230985743
  1. ASAD: 2064
  2. Alb. Cur. (1932): 299
  3. GENI: 6000000038889243865