BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Bagge af Boo, Carl* Wilhelm Joachim Adam Bar. v. (1856-1894)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Hermann* Carl Gustav Bar. B. a. B.

Geschlecht: männlich

* 1856-03-10
+ 1894-03-18

Haupteintrag

AAKUD: B. Bagge af Boo, Carl, a. Kurl., geb. 10. März 1856, jur. 1874. Gutsbesitzer in Kurl. (Assieten), war auch Assessor in Windau.

Nachweise

GHBR Kurl. 1, 12;

IDs

    1. BBLD: GND1229696083
    2. GND: 1229696083
    1. ASAD: 9608
    2. GENI: 6000000025690698488