BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Erdmann, Carl Friedrich (1816-1887)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Johann Friedrich* (v.) E.

Geschlecht: männlich

* 1816-05-25 Kasan
+ 1887-12-29 Dresden

OO Cäcilie Gilbert

Haupteintrag

1836-40 stud. med. in Dorpat; Arzt; Marine-Arzt, Landarzt in Kurland, Arzt in Mitau; Arzt in Dresden

Nachweise

Alb. Dorp. Gymn. #907; [Link] = Matrikel Dorpat; Brennsohn (Kurl.) 148

IDs

    1. BBLD: GND1216702683
    2. GND: 1216702683
    1. ASAD: 3500
    2. EADB: 65407
    3. GENI: 6000000060315629247