BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Eberhard, Paul (1819-1886)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Johann Christian E.

M.: Margaretha Helena, geb. Ploschkus

Geschlecht: männlich

* 1819-03-16 Gr.-Sauß/Estl.
+ 1886-02-02 Goldenbeck/Estl.

OO Maria Augustina Dittrich;

K.:

  1. Eberhard, August (1856-1927)
  2. Eberhard, Paul (1865-1929)

Haupteintrag

1836-39 stud. theol. in Dorpat; 1843 P.Adj. in Moskau; 1855-86 Pastor in Goldenbeck, 1878-86 Propst der Land-Wiek

Bibliografie

Paucker (1885) S. 43

Nachweise

Paucker (1885) 42f.; Amburger: Pastoren Estland #22; Amburger: Pastoren Rußlands #251

IDs

    1. BBLD: GND1212078519
    2. GND: 1212078519
    1. ASAD: 3584
    2. EADB: 94663