Eberhard, Paul (1819-1886)

BBLD ID: GND1212078519 , GND ID: 1212078519 [d-nb.info, viaf.org]

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Johann Christian E.

M.: Margaretha Helena, geb. Ploschkus

* 1819-03-16 Gr.-Sauß
+ 1886-02-02 Goldenbeck

OO Maria Augustina Dittrich;

K.:

  1. Eberhard, August (1856-1927)
  2. Eberhard, Paul (1865-1929)

Haupteintrag

AAKUD: a. EstL, theol. 36—39, grad. Stud. 1840 — 43 Hauslehrer im G. Petersb. u. in EstL, 1843 bis 1855 Pastor-Adj. an der Michaelis-Kirche in Moskau, auch Lehrer an der Michaelis - Kirchenschule, 1855 — 86 Prediger zu Goldenbeck in EstL, seit 1866 Cons.-Assessor, 1878 —86 auch Propst der Landwiek, 1879 Cons.-R.

Bibliografie

Paucker (1885) S. 43

Nachweise

  1. ASAD: 3584

aucker (1885) S. 42f.; Amburger: Pastoren Estland #22

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 94663
  2. GENI: 6000000016770456150

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1212078519