Tunder/Tunderfelt, Jürgen (-1688)

Entitätstyp: Mensch

ID

    1. BBLD: GND1201983770 (Suche in: 'Haupteintrag')
    2. GND: 1201983770

Genealogie

Geschlecht: männlich

+ 1688

OO I Maria Pöppelmann;
OO II Medea Kock;

Rolle

Burggraf

Haupteintrag

Burggraf in Narva 1676-1688. aus Narva

Nachweise

Reinhard Wittram, S. 96; Erpenbeck, S. 78 (Ratsherr in Narva 1664-88) u., S. 85, 75; Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel, uppå des begäran wid 1751. års Riks-dag, utgifwen med historiska och genealogiska anmärkningar, ... S. 690;