BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Engelhardt, Alexander Arved* v. (1856-1920)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Otto Roderich v. E.

Geschlecht: männlich

* 1856-05-23 Riga

OO Emilie* Marie Sokolowsky;

Haupteintrag

Gouv.-Gymn. Riga; 1877-83 stud. med. in Dorpat; 1885 Dr.med.; 1887 Studien in Berlin, Dresden, Wien; 1885-87 Ass.-Arzt am Rigaschen Stadtkrankenhaus, seit 1888 Land- u. Badearzt zu Peterskapelle

Nachweise

Brennsohn (Livl.) 148; Brennsohn (Estl.) 169

IDs

    1. BBLD: GND1200875303
    2. GND: 1200875303
    1. ASAD: 10117