Fromhold-Treu, Paul (1854-1919)

BBLD ID: GND1198186291 , GND ID: 1198186291 [d-nb.info, viaf.org]

Eintragstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Ditmar Fromhold-Treu

* 1854-05-22

Haupteintrag

AAKUD: a. LivL, philol., theol. 74—80, grad. Stud. 1881 Pastor-Adj. zu Neu-Pebalg u. 1882 Pastor-Vicar an der Martins-Kirche zu Riga, 1882—84 Pastor-Adj. zu Laudohn in LivL, ist seit 1884 Prediger zu Irben in Kurl.

Nachweise

  1. AAKUD (1889): 9456

Datenbank

  1. GENI: 6000000032842441802

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1198186291