Lohmann, Christoph Woldemar (1712-1776)

BBLD ID: GND119598166X , GND ID: 119598166X [d-nb.info, viaf.org]

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Johann Christoph L., Pastor

M.: Dorothea Katharina, geb. v. Berthold

* 1712-01-18 Pillistfer (Livl.)
+ 1776-03-30 St. Petersburg

OO?

Rolle

Arzt

Haupteintrag

1731-34 stud. med. in Jena. 1734-36 Arzt in Lübeck. 1736 in Rostock immatr. u. Dr. med. - 1741 Div.-Arzt d. russ. Armee. 1750-61 Quarantänearzt in Vasil'kov (Gouv. Kiev), organisierte d. Quarantänen an d. Südgrenze. 1761 ält. Arzt am Gen.-Hospital in Moskau, 1764 am Gen.Landhospital in St. Petersburg

Nachweise

  1. DBBL: S. 473

RBS; Matt. Jena u. Rostock; Böthführ, Livl., 127; RIN; Richter, Gesch. d. Med. 3, 488; Čistovič, CCIX

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 71993
  2. GENI: 6000000027348467870

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND119598166X