Weber, Michael (1686-1739)

GND1193662931, ♂, Kantor

* 1686
+ 1739

Haupteintrag

Kantor an d. Domschule Reval. aus Magdeburg

Nachweise

Reck./Nap. 4, S. 476f.

Datenbank

  1. GND: 1193662931