Knaut, Emil (1832-1867)

BBLD ID: GND1096501635 , GND ID: 1096501635 [d-nb.info, viaf.org]

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

* 1832-09-12
+ 1867-04-12 Pilten

Haupteintrag

AAKUD: a. KurL, phys., med. 52—57, Dr. med. 1859. Arzt im G. Orenburg, dann in Petersb. ColL-Ass.;

Werke

De vitali, quae dicitur, pulmonum contractilitate, nervis vagis irritatis, 1859;

Nachweise

  1. ASAD: 5913

https://dspace.ut.ee/handle/10062/3095

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 70079

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1096501635