Baranoff, Johann Eduard v., seit 1846 Gf.

♂, Offizier

* St. Petersburg 1811-12-18
† Baden-Baden 1884-08-03

DBBL: S. 27

Genealogie

V.: Trofim Johann Ludwig v. B., russ. WStRat u. Kammerherr; M.: → Julie, geb. v. Adlerberg; ledig.

Leben

Kaiserl. Lyzeum (nicht beendet), 1832 Fähnr. d. Garde, 1838 Flügeladj. d. Kaisers, 1849 GenMaj. d. Suite, 1851 Stabschef d. I. Inf.Korps, 1852-55 Kdr. d. Preobraensk. Garde-Rgt., 1855 Gen.-Adj., 1855-63 Stabschef d. Gardekorps, 1857 GenLt. Besaß d. besondere Vertrauen Alexanders II. - April-Okt. 1866 Gen.-Gouv. d. Ostseeprovinzen u. Oberkomm. d. Rig. Mil.-Bez.; Okt. 1866-68 Oberkomm. d. Mil.-Bez. Wilna u. Gen.-Gouv. d. Nordwest-Gebietes (Wilna, Kowno, Grodno). 1868 Mitgl. d. Reichsrats, 1869 Gen. d. Inf., 1876 Vorsitz. in d. Kommission zur Erforschung d. Eisenbahnwirtschaft u. 1881-84 Präs. im Ökonomie-Dep. d. Reichsrats. Trug 1883 b. d. Krönung Alexanders III. d. Reichsszepter u. erhielt d. mit Brillanten geschmückten Porträts d. Kaiser Alexander II. u. Alexander III. (russ. Orden einschl. Vladimir-O. 1. KI.)

Nachweise

GH Estl. 2,31; FamGesch., 106; RBS; Syita, Nikolai I. Beil., 280; Svita, Alexander II., Beil., 131; Eckardt, Lebenserinn. 1,90; Tobien, Rittersch. 1, 114, 116, 504; Amburger, Behörden; Nekr. 1884: Rev. Ztg. Nr. 171; Rig. Ztg. Nr. 169

Porträts

Svita, Nikolai I, 483 (Borel); Svita, Alexander II., 189