Tubeuf, Carl Freiherr v. (1862-1941)

0000000110477281, ♂,

Datenbank

  1. GND: 102129649