Radecki, Eva v. (1884-1920)

0000000067917156 [isni.org, viaf.org], ♂, Schriftstellerin

Genealogie

V.: Ottokar v. Radecki

* 1884-11-17
+ 1920-07-10

Nachweise

DBBL Nachtrag zu S. 603; M. Redlich, Lexikon, S. 254.

Datenbank

  1. GND: 13908407X